برو به محتوای اصلی
سوال
Wendy Cai
LF space frame comspany
۳ ماه پیش پرسیده شده

How to do space frame cost analysis

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در اسنپ‌تریپ می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربه‌تون رو به اشتراک بگذارید!

Wendy Cai
LF space frame comspany

The components of space frame cost۱۸ are: labor cost, material cost, construction machine usage fee, enterprise management fee, profit, regulation fee and tax. In whole sussing out cost of labor, materials, construction machinery use fee of than major, is also the most direct factors affecting take charge, so the labor, materials, construction machines and tools use this three parts is the key to the rack project of the construction cost analysis the market price, for example, different grid enterprise, offer comprehensive unit price difference is bigger, often there are enterprise qualification , cost, process, profit and other factors, there are also different quotation model factors.